Welsh Mountain Zoo | Amseroedd Agor a Phrisiau

Amseroedd Agor a Phrisiau

Amseroedd Agor

DyddiadauAmseroeddMynediad Olaf
1 Rhagfyr 2018 – 31 Ionawr 2019 9:30am - 4.30pm3.20pm
1 Chwefror 2019 – 30 Mawrth 20199:30am - 5pm3.50pm
31 Mawrth 2019 – 26 Hydref 20199:30am - 6pm4.50pm
27 Hydref 2019 – 30 Tachwedd 20199.30am - 5pm3.50pmPrisiau Mynediad

Math o DocynPris Ar-leinPris Safonol
Oedolyn (16+ oed)£13.08 | £14.39*£13.75 | £15.15*
Plentyn (3-15 oed) | Myfyriwr£9.83 | £10.83*£10.35 | £11.40*
Henoed £11.54 | £12.71*£12.15 | £13.40*
Teulu£43.30£47.65
Plant dan 3 oed | Defnyddwyr Cadair Olwyn AM DDIMAM DDIM
Pobl Anabl | Gofalwyr£7.26£7.65


* Pris yn cynnwys Rhodd Cymorth

Prisiau Grwp

Oedolyn (16+ oed)£11.35
Plentyn (3-15 oed) | Myfyriwr£8.15
Henoed£8.15


Please click here to view our Group Booking page.

Prisiau Aelodaeth Flynyddol Cyd-gymdeithas CSC

Oedolyn (16+ oed)£45.00
Plant a Myfyrwyr£33.00
Henoed£37.00
Teulu - Oedolyn£41.00
Teulu - Plentyn£30.00
Teulu - Henoed£35.00


Please click here to view our Membership page.

Gwefan gan FutureStudios