Welsh Mountain Zoo | Cyfleusterau ac Arlwyo

Cyfleusterau ac Arlwyo

Mae Graze, ein harlwywyr lleol arobryn yn rheoli ac yn gweithredu ein holl allanfeydd bwyd gan gynnwys Bwyty Saffari a Chaffi Pengwin.


Rydym yn gweini’r bwyd lleol mwyaf blasus a ffres, ac yn darparu ar gyfer dant pawb, gan gynnwys byrbrydau traddodiadol a danteithion, a dewisiadau figan a heb glwten.

Mae ein hymrwymiad i weithio â chyflenwyr lleol yn golygu ein bod yn gallu defnyddio cynhwysion sy’n cael eu tyfu a’u ffynonellu yn yr ardal, sy’n rhoi blas Gogledd Cymru gwirioneddol i’n bwyd!

Caffi Pengwin

O Gaffi Pengwin ceir golygfeydd panoramig rhagorol ar draws yr aber. Mae hwn ar un o safleoedd mwyaf eiconig y Sŵ, ac yn edrych dros ffaldiau’r Pengwiniaid a’r Tsimpansïaid.

Mae’n hawdd deall felly pam y mae pobl yn cynllunio dod yma fel rhan o'u diwrnod. Ceir arlwy o frechdanau a phaninis yn ogystal â saladau a thatws drwy’u crwyn, a gellir ymlacio yn y lle agored hwn sy’n ei wneud yn safle perffaith i alw ynddo am ychydig.

Tŷ Bwyta Saffari

Mae ein bwyty blaenllaw, Bwyty Saffari, wedi leoli yng nghanol y Sŵ, yn union ger ffald Teigr Swmatra.

Mae gennym lawer o'ch hoff fyrbrydau poeth ac oer yma yn cynnwys nygets cyw iâr, sglodion a byrgers yn ogystal â dewisiadau iach. Mae'r awyrgylch yn glyd a chyfeillgar, ac nid yn unig mae’r bwyty yn cynnig danteithion blasus, ond mae'n lle ardderchog i gael eich gwynt atoch a chael cipolwg ar un o'n cathod mawr yn prowla!

Bwyd wrth grwydro!

Os ydych yn chwilio am fwyd cyflym i’w fwyta wrth grwydro, gallwch fwynhau hufen iâ a diodydd o siop felysion Zoolicious neu Giosg Pengwin (sy’n agored yn ystod cyfnodau prysur).

Peidiwch ag anghofio, mae gennym ddigonedd o le y tu allan ichi fwynhau ac ymlacio ar y llethrau glas, felly mae digon o le i gael picnic!

Zoo Shop

The Zoovenir Gift Shop is situated by the main car park and offers a wide variety of gifts and souvenirs. So treat yourself to a t-shirt, cuddly toy, or you can become an animal adopter- just fill in a simple form.

Jungle Adventureland

Our Jungle Adventureland is terrific fun for children of all ages, and our Tarzan Trail is a real challenge that will keep the kids entertained for hours and really work up an appetite.

Baby Changing Facilities

This facility is available adjoining the Zoovenir Gift Shop. Centralised Car and Coach Park close to amenities.

Gwefan gan FutureStudios