Welsh Mountain Zoo | Ceidwaid WILD

Ceidwaid WILD

Yn ystod cyfnodau’r gwyliau*, rydym yn gwybod ei bod yn hen bryd cael ein sesiynau Ceidwaid WILD!


Mae’r rhain yn ddelfrydol ar gyfer plant 7-12 oed sy’n ymddiddori mewn anifeiliaid, ac sy’n hynod o awyddus i ganfod mwy am y byd naturiol a chynefinoedd gwreiddiol ein hanifeiliaid.

Gall plant ddysgu drwy gael hwyl a thrwy chwarae. Mae hyn yn annog creadigrwydd i fyrlymu yn ystod gwaith crefft budr ac ar yr un pryd yn caniatáu iddynt ddarganfod mwy am ein hanifeiliaid a rôl bwysig Sŵau mewn cadwraeth.

Rhaglen ddeuddydd yw rhaglen Ceidwaid WILD a bydd pob dydd yn dechrau am 10am tan 4pm, a chan fod cymaint o hwyl i’w gael ni fydd y plantos eisio gweld y dydd yn dod i ben! Ar ddiwedd y cwrs bydd y plant yn cael tystysgrif, a hefyd yn cael cadw eu crys-ti Ceidwad WILD unigryw i gofio am y dyddiau a dreuliwyd yn y Sŵ.

Booking Form

  • Pris: £80.00 y plenty
  • Aelodau Cyd-gymdeithas CSC: £72.00

  • Gostyngiad Brawd neu Chwaer: 10% y plentyn (ddim yn ddilys ar gyfer Aelodau Cyd-gymdeithas CSC)

Ffurflenni archebu a thaliad llawn yn ddyledus 7 niwrnod ymlaen llaw i ddiogelu lle eich plentyn. Nodwch na allwn dderbyn unrhyw archebion ar y diwrnod

*Er mwyn cael rhagor o wybodaeth cysylltwch â’n Rheolwr Addysg yn education@welshmountainzoo.org

Gwefan gan FutureStudios