Welsh Mountain Zoo | Ciper am ddiwrnod

Ciper am ddiwrnod

Ydych chi’n barod am antur go iawn? Dewch yn un o giperiaid y Sŵ am ddiwrnod!


Am ddiwrnod cyfan byddwch yn camu i esgidiau un o giperiaid y Sŵ, byddwch yn cael profiad o’r holl bethau y mae ein Ciperiaid yn eu gwneud bob dydd. O garthu ffaldiau a bwydo anifeiliaid, i ofalu amdanynt a’u meithrin. Mae’n brofiad cwbl unigryw.

Mae'r diwrnod yn cynnwys cinio, crys-t a phecyn o nwyddau, yn ogystal â thystysgrif bwrpasol yn dathlu eich diwrnod arbennig.

Er mwyn cael rhagor o wybodaeth cysylltwch â’n Cydgysylltydd Cyfarfod Anifeiliaid yn marketing@welshmountainzoo.org

Cam 1

Cyfranogwr 1Cam 2

Archeb


Cam 3

Contact Information


Gwefan gan FutureStudios