Welsh Mountain Zoo | Sesiynau Addysgiadol

Sesiynau Addysgiadol

Anogir addysgwyr sy'n gweithio gyda phob oedran a gallu i ddefnyddio ein cyfleusterau helaeth. Gallant gael gafael ar gyfoeth o wybodaeth a manteisio ar wybodaeth ein staff eithriadol yn y Sŵ Fynydd Gymreig.


Mae ein Canolfan WILD (Wildlife Inspiring Learning and Discovery), yn cynnig ystod amrywiol o sesiynau addysgol, a phob un ohonynt yn cysylltu â'r cwricwlwm cenedlaethol. Cawsant eu cynllunio i wella dysgu y tu allan i’r ystafell ddosbarth mewn amgylchedd ysbrydoledig. Mae'r sesiynau ar gael i’r plant lleiaf sy’n caru anifeiliaid, wrth iddynt gychwyn ar eu taith addysgiadol yn y feithrinfa a cheir sesiynau hefyd i fyfyrwyr addysg uwch.

I'r rhai ohonoch nad ydych yn gallu ymweld â'r Sŵ, beth am inni ddod â'r Sŵ atoch chi? Gall aelodau ein Tîm Addysg ddod draw i ddosbarthiadau mewn ysgolion a grwpiau cymunedol fel rhan o'n rhaglen allgymorth.

Mae pob un o'n sesiynau yn darparu ar gyfer dysgu cyffyrddol drwy ddefnyddio ystod amrywiol o arteffactau fel blew, plu, cen, dannedd a hen grwyn wedi eu bwrw. Pan fo’n bosibl, bydd y staff addysg hefyd yn ceisio defnyddio anifail yn eu sesiwn. (Sylwer – Bydd y Rheolwr Addysg yn penderfynu a fydd hyn yn ddoeth a bydd yn ddibynnol ar les yr anifail dan sylw ar y diwrnod).

WILD Sessions Booking Form

Gwefan gan FutureStudios