Welsh Mountain Zoo | Morloi Clustiog Califfornia

Morloi Clustiog Califfornia

Mae ein Morloi Clustiog Califfornia yn rhai o'r anifeiliaid mwyaf difyr a chyfeillgar sy’n byw yma yn y Sŵ, ac maen nhw wrth eu bodd yn chwarae!


Maen nhw'n anifeiliaid hynod ddeallus ac anhygoel sy'n cyfareddu’r tyrfaoedd bob dydd. Danteithion pysgodlyd sydd ar y fwydlen pan fyddwch yn cyfarfod ac yn rhyngweithio â’n Morloi Clustiog ac wrth ichi ddysgu mwy o ffeithiau diddorol am yr anifail rhyfeddol hwn.

Mae pob cyfarfyddiad ag anifail yn costio £75 y person neu £100 i ddau o bobl.

Er mwyn gweld Telerau ac Amdodau ein Profiadau Anifeiliaid cliciwch yma os gwelwch yn dda.

* Sylwer. Yn ystod y “Cyfarfyddiad” bydd rhwystr diogelwch rhyngoch chi a’r anifeiliaid bob amser.

Cam 1

Cyfranogwr 1Cam 2

Archeb


Cam 3

Manylion Cysylltu


Gwefan gan FutureStudios