Welsh Mountain Zoo | Home

MAE'R SW YN AGOR

Yn unol â chanllawiau COVID-19 y Llywodraeth, rydym wedi gwneud newidiadau i’n ffordd o weithredu yn y Sŵ.

Cael tocynnau →

Oriau agor heddiw. Derbyn diwethaf: 4.50pm

09:30am - 6.00pm

Archebwch eich ymweliad ar-lein am ostyngiadau mawr

Find out More ... →

 Dilynwch ni ar Instagram

Rydyn ni bob amser yn postio lluniau anhygoel o'r sw. Sicrhewch eich bod yn parhau i gael y wybodaeth ddiweddaraf am ein holl snaps diweddaraf.

Dilyn WMZ →

Gwefan gan FutureStudios